Mateřská škola je zapojená do projektu:

1. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ.                                    Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je podpora osobnostně sociálního rozvoje pedagogů
mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a
výchově dětí. Využili jsme i personální podporu přijetím školního asistenta,
který poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při
spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s rodinou a poskytuje
přímou nepedagogickou podporu dětí ohrožených školním neúspěchem.

2. Obědy do škol:
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou
v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.