Připravované akce

Připravované akce: květen - červen 20214.5.             10.00       Slet čarodějnic + jarní olympiáda

3. - 14.5.       8.00      Zápis do MŠ

12.5.              9.15       Projektový den v MŠ - Hravá věda II.

17.5.             10.00     Cvičná evakuace

20.5.            10.00     Beseda na školní zahradě: Včelky do školky

26.5.              8.00     Projektový den mimo MŠ

3.6.               10.00      Den dětí

8.6.              10.00     Preventivní program : Krůčky k bezpečí

16.6.              9.00      Výlet do Lesoparku

17.6.             15.00      Rozloučení s předškoláky