Prázdninový provoz


Provoz MŠ:  1.7. - 30.7.2021

Uzavření MŠ: 1.8. - 31.8.2021

Nahlaste závazně docházku do 14.května!

Úplata za předškolní vzdělávání:  (netýká se předškolních dětí )

-      hradí v plné výši děti přihlášené

-      děti odhlášené si požádají o slevu a hradí 100,- Kč

V měsíci srpnu je MŠ uzavřena - úplata se nehradí.

V případě náhradní MŠ v srpnu : ! Pouze děti zaměstnaných rodičů!

1.8. - 27.8. MŠ Okružní - 596884790

Od 12.dubna si vyzvednete  u p.řed. kopii evidenčního listu  a na MŠ Okružní vyplníte žádost o přijetí na měsíc srpen.