Platební podmínky

Úplata za předškolní vzdělávání : 300,- Kč měsíčně

Celodenní stravné: 40,- Kč na den

7leté děti: 46,- Kč na den

Pokud dítě onemocní, bude v den nepřítomnosti oběd vydán rodičům do jídlonosiče v 11.00 hodin, další den bude dítě ze stravy odhlášeno.

Odhlašování dětí den předem do 9.30 hodin.

Pitný režim po celý den zajištěn.