Návrh rozpočtu

Rozpočet na rok 2021:

ZMH na svém řádném zasedání dne 14.12.2020 schválilo rozpočet na rok 2021 v částce : 935.000,- Kč

- usn. č. 561/16ZM/2020

Rozpočet na rok 2020:

ZMH na svém řádném zasedání dne 16.12.2019 schválilo rozpočet na rok 2020 v částce : 846.000,- Kč

- usn. č.307/10ZM/2019