Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

Ředitelka Mateřské školy Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

  1. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však pro děti od 2let.

  2. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených následovně. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Kritérium

Bodové ohodnocení


Věk dítěte

mladší 3 let věku                                                                                                                          0


3 roky věku                                                                                                                                  5


4 roky věku ze spádového obvodu MŠ (přednostní přijetí)                                                     13


5 let věku ze školského obvodu spádové MŠ (povinné přijetí)                                               15


Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy                                                                   10


Trvalý pobyt mimo obec                                                                                                             0


Individuální situace dítěte mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

ze spádového obvodu                                                                                                             10   

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte z nespádového obvodu                              5


Sociální potřebnost dítěte                                                                                                        15


Dítě se hlásí k celodennímu provozu                                                                                      15


Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií.