Denní harmonogram

Scházení dětí , volné hry

6:00 - 8:30

Dopolední svačina

8:30 - 9:00

Vzdělávací aktivity, pobyt venku

9:00 - 11:30

Příprava na oběd, oběd, hygiena

11:30 - 12:30

Polední odpočinek, průběžné vstávání, odpolední svačina

12:30 - 14:30

Volnočasové aktivity, individuální činnosti

14:30 - 16:00