Aktuality

Otevření MŠ od 10.5.2021


Organizace provozu:

1.            Do MŠ nastoupí děti bez příznaků infekčního virového onemocnění

2.            Každé pondělí budeme při příchodu do MŠ dětem měřit teplotu

3.            Zákonní zástupci : pro vstup do MŠ je povinný respirátor + zdržovat  se
               v prostorách MŠ co nejkratší dobu

4.            Před vstupem do MŠ dodržujte 2 metrové rozestupy

5.            Pokud dítě do MŠ nenastoupí, musí být řádně omluveno